Halil İnalcık - Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600) - Tubizu.com

Halil İnalcık – Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600)

 

Tarihçi “Halil İnalcık“ın “Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600)” isimli çalışmasının yeni baskısı Kronik Kitap’tan çıktı. Halil İnalcık üzerine çok fazla şey söylemeye gerek yok. Daha önce de birçok eseri ve kitabı yayınlanmıştı. Tarihçilerin kutbu olarak da tanınan 2016 yılında 100 yaşında kaybettiğimiz Halil İnalcık’ın Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ isimli kitabı 1973’te ilk kez İngilizce yayınlanmasının ardından çevrildiği tüm dünya dillerinde geniş yankılar uyandırmış. Yeri gelmişken hemen belirtelim Kronik Kitap’tan yayınlanan yeni baskının çevirmeni Ruşen Sezer. Kitap beş bölümden oluşuyor. İlk bölümde Osmanlı Devleti’nin kökeni, sınır beyliğinden imparatorluğa geçiş serüveni, Fetret Devri ve ardından gelen toparlanış, imparatorluğun iyice kuvvetlenerek bir dünya gücü oluşu ve gerileme meseleleri ele alınıyor.

İkinci bölümde Osmanlı’nın özellikle devlet yönetimi analiz ediliyor. Hanedanın doğuşu, tahta çıkış, cülus, devlet kavramı ve sınıf sistemi, hukuk, saray, merkezi yönetim, eyalet yönetimi ve tımar sistemi inceleniyor. İmparatorluğun ekonomik ve toplumsal yaşamının ele alındığı üçüncü bölümde ise uluslararası ticaret, Osmanlı kentleri, ulaşım ağı, kentli nüfus, yonca ve tüccarlar gibi konular anlatılıyor. Dördüncü bölüm imparatorluk halkının dini yaşamı, kültür ortamı, medreseler, ulema, ilmi çalışmalar, bağnazlık ve halk kültürü ile tarikatları konu alıyor. Kitabının beşinci ve son bölümü ise Osmanlı hanedanı, soy ağacı, Osmanlı tarihi kronolojisi, sözlük, ağırlıklar ve ölçüler gibi eklerden oluşuyor.

Söylemeye gerek yok. Osmanlı tarihine ilgi duyanların kütüphanelerinde bulunması gereken önemli bir kaynak kitap; Halil İnalcık‘ın Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ.

İyi okumalar diliyoruz.

 

Yorum yapın

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com