Mizancı Murat - Turfanda Mı Yoksa Turfa Mı - Tubizu.com

Mizancı Murat – Turfanda Mı Yoksa Turfa Mı

İş Bankası Kültür Yayınları Türk Edebiyatı klasiklerini günümüz Türkçe’siyle yayınlamayı sürdürüyor. Son olarak “Mizancı Murat“ın “Turfanda Mı Yoksa Turfa Mı” isimli eseri yayınlandı. Mizancı Murat kimdir diye merak edenlere kısaca tanıtalım. Mizancı Murat 1854 yılında Dağıstan’da doğmuş. Mizancı lakabını çıkardığı dergiden alıyor. Jön Türk hareketi içindeyken Mizan isimli bir gazete çıkarıyor ve hayli etkili oluyor. Hatta dönemin baskıcı yönetiminin tehditleri karşısında yurt dışına kaçtığında Paris’te, Kahire’de ve Cenevre’de de aynı gazeteyi ısrarla çıkarıyor. Bu durumda kaçınılmaz olarak kendisine Mizancı Murat adı yakıştırılıyor. Mizancı Murat için edebiyatçı demek doğru olmaz. Zira gazeteci ve siyasetçi kimliği çok daha baskın. 2. Meşrutiyet’in ilanından sonra yurda dönünce İttihat ve Terakki yönetimi ile arası açılmış. Hatta 31 Mart Vakası’nın ardından Rodos’a sürülmüş. 1912 yılında çıkarılan afla tekrar İstanbul’a dönmüş. 1917 yılında da hayata veda etmiş.

Mizancı Murat’ı kısaca tanıdıktan sonra gelelim “Turfanda mı Yoksa Turfa mı” isimli romanına. Önce kısa bir açıklama yapalım. Turfanda ismi malum daha ziyade meyve sebze için kullanılır, mevsiminden önce yetişen anlamında. Genel olarak yeni, ilk gibi anlamlara gelir. Turfa ise işe yaramaz, çürük anlamına geliyor. Mizancı Murat romanının kahramanı Dr.Mansur üzerinden yaşadığı dönemin aydınının gelecekte benzerlerine daha çok rastlayacağınız bir kuşağın öncülerinden biri mi, yani turfanda mı yoksa kimsenin beğenmeyeceği işe yaramazlardan biri mi yani turfa mı sorusunun cevabını sorguluyor. Unutmadan belirtelim romanı günümüz Türkçe’sine Birol Emil uyarlamış.

İyi Okumalar diliyoruz.

Yorum yapın

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com