Nicholas Rescher - 101 Anekdotta Felsefe Tarihinde Yolculuk - Tubizu.com

Nicholas Rescher – 101 Anekdotta Felsefe Tarihinde Yolculuk

Alman felsefe tarihçisi “Nicholas Rescher“in101 Anekdotta Felsefe Tarihinde Yolculuk” isimli kitabı Vakıfbank Kültür Yayınları’ndan çıktı.Kitabı dilimize Abdullah Yılmaz çevirmiş. İnsanlık ilkel dönemlerden beri güzellik, doğruluk, ahlak, adalet, varlık, madde, bilgi ve akıl gibi kavramlar üzerine düşünceler geliştirdi. Bu işi bir anlamda meslek edinen ve ele aldıkları konularda bilgi üreten, dahası kendilerine taraftar ya da takipçi edinen kişilere filozof denildi. Türkçe’de ilk kez yayınlanan 101 Anekdotta Felsefe Tarihinde Yolculuk filozofları, yaşadıkları dönemleri ve düşünce tarihine iz bırakan felsefecilerin fikirlerini anekdotlarla anlatıyor.

Kitaptaki hikayeler filozofların felsefi meselelere ele alışlarına yön veren, ilginç öykülerden bahsederek bizi felsefe tarihinin önde gelen düşünürleri, metinleri ve tarihi dönemleri ile tanıştırıyor. Rescher’in bu çalışması antik çağdan günümüze uzanan süreçte Platon, Ömer Hayyam, Descartes, Nietzsche, Arşimet, Kropotkin, Wittgenstein gibi düşünürlerin bakış açılarını ortaya koyarken bilgi felsefesinden metafiziğe uzanan öğretici bir antoloji sunuyor. 101 Anekdotta Felsefe Tarihinde Yolculuk, tarih boyunca filozofların kendi alanlarındaki sorunları görme biçimlerini ve anekdotları felsefi düşünceyi teşvik etmek için nasıl kullanılabileceğini gösteren zevkli bir felsefe tarihi okuması.

İyi okumalar diliyoruz.

Yorum yapın

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com