Osman Cemal Kaygılı - Çingeneler - Tubizu.com

Osman Cemal Kaygılı – Çingeneler

Osman Cemal Kaygılı“nın “Çingeneler” isimli kitabı Bilgi Yayınevi’nden yeni bir baskı yaptı. Eski İstanbul yaşamını ve mahalle yaşamlarını anlattığı kitapları ile tanınan Osman Cemal Kaygılı kimdir eserleri nelerdir tanıtalım. Osman Cemal Kaygılı 1890 yılında İstanbul’da bir mahalle bakkalının oğlu olarak dünyaya gelmiş. Orta öğreniminin ardından Menşe-i Kuttab-ı Askeriye’yi bitirmiş ve akabinde 1906 yılında Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi’ne çalışmaya başlamış. 1909 yılından itibaren ise Kıtaat-ı Fenniye Müfettişliği’nde çalışmaya başlayan Osman Cemal Kaygılı 1913 yılındaki Mahmut Şevket Paşa suikastında muhaliflerle birlikte çalıştığı şüphesiyle Sinop’a sürgün edilmiş. Bir süre gezici birliklerde katip olarak çalışan yazar 1918 yılında hastalığı sebebiyle emekliye ayrılmış. Emeklilik sonrası Haliç vapurlarında biletçilik ve pazarlarda satıcılık yaparak geçimini sağlayan yazar bu esnada çeşitli dergi ve gazetelerde şiir, öykü ve makaleler yazmış. 1945 yılında İstanbul’da hayatını kaybetmiş. Başlıca Eserleri: Çingeneler, Aygır Fatma, Bekri Mustafa, Eşkıya Güzeli, Sandalım Geliyor Varda, Altın Babası, Bir Kış Gecesi, Çingene Kavgası, Goncanın İntiharı, Mezarlık Kızı, Üfürükçü, İstanbul Revüsü, İstanbul’un Semai Kahveleri Meydan Şairleri ve Argo Lügati.

Çingeneler’i Osman Cemal Kaygılı 1935 yılında yazmış. Roman ilk kez aynı sene Haber gazetesinde tefrika edilmiş. Daha sonra 1939 yılında kitap olarak basılmış. Romanın konusunu özetlersek; musikiye ve çingenelere merak saran İrfan çingenelerin arasına karışır ve burada gördüğü Nazlı isimli çingeneler arasında biraz kaçık olarak görülen dul ve çocuklu bir kadına aşık olur. Gülizar isimli başka bir çingene kadın da İrfan’a aşık olmuştur. İrfan Nazlı’yı görmek için sık sık çingenelerin yerine gider. Bir süre sonra Nazlı ortadan kaybolur. İrfan Nazlı’nın kaybolması ile onu tüm İstanbul’da aramaya başlar. İrfan’ın Nazlı’ya olan aşkı onun sonunu getirecektir. Romanın anlatım şekli alışılagelmiş tarzın dışında. İki tür anlatım şekli kullanılan kitabın ilk bölümünde yazarın anlatımı, ikinci bölümde ise İrfan’ın arkadaşının anıları şeklinde iki ayrı anlatım şekli kullanmış yazar. Türkiye klasiklerinden biri sayılan Çingeneler bir solukta okunacak bir kitap.

İyi okumalar diliyoruz.

Yorum yapın

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com