Zamanın ve Uzayın Doğası - Stephen Hawking - Tubizu.com

Stephen Hawking – Zamanın ve Uzayın Doğası

Teorik fizik alanındaki çığır açıcı çalışmalarıyla tanınan bilim insanı Stephen Hawking ‘in Roger Penrose ile birlikte hazırladığı “Zamanın ve Uzayın Doğası” isimli kitabı Alfa Yayınları tarafından yayımlanmıştı. Kitabın özetine geçmeden önce Stephen Hawking kimdir, eserleri nelerdir kısaca tanıtalım.

Stephen Hawking kimdir

Stephen William Hawking, 8 Ocak 1942’de İngiltere’nin Oxford şehrinde doğdu. Anne ve babası, Oxford’da öğretmenlik yapan Frank Hawking ve Isabel Hawking’di. Hawking, ailesinin bilim ve sanata olan ilgisi nedeniyle kültür ve sanatla iç içe büyüdü. Küçük yaşlardan itibaren matematik ve fizikteki yetenekleri dikkat çekti.

Stephen Hawking, 1959’da St. Albans Lisesi’ne başladı. Bu dönemde matematik ve fizikteki yetenekleri oldukça belirgin hale geldi. Lise eğitimi sonrasında 1962’de Oxford Üniversitesi’nde doğa bilimleri eğitimi almaya başladı. Oxford’daki eğitimi sırasında, kozmoloji ve teorik fizik konularına olan ilgisi arttı. 1965 yılında Oxford’tan mezun olduktan sonra, Cambridge Üniversitesi’nde teorik kozmoloji üzerine doktorasını yapmaya başladı. Doktora çalışmalarına başladığı dönemde, motor nöron hastalığı olarak da bilinen amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığına yakalandı. Doktorasını tamamlamadan önce, hastalık ilerlemeye başlamıştı. Hastalığın genç yaşta ortaya çıkmasına rağmen doktorlar Hawking’e sadece birkaç yıl ömrü kaldığını söyledi. Hawking, doktorasını 1966 yılında tamamladı.

Doktora sonrasında, 1966 yılında Cambridge’de fizik profesörü olarak göreve başladı. ALS hastalığına rağmen kariyerine devam etti. Hawking, kara delikler ve kozmoloji üzerine yaptığı çığır açan çalışmalarla tüm dünyada ses getirdi. Özellikle, “Büyük Patlama Teorisi” ve evrenin genel yapısı üzerindeki tezleri ile bilime çok büyük katkıları oldu. 1974 yılında, kara deliklerin radyasyon yaydığına dair keşfiyle büyük ilgi çekti. Bu teoriye “Hawking Radyasyonu” ismi kondu.

Stephen Hawking, 14 Mart 2018 tarihinde Cambridge’deki evinde 76 yaşında hayatını kaybetti. Hawking’in ölümü, bilim toplulukları ve kamuoyu tarafından büyük bir kayıp olarak değerlendirildi. Ancak, onun bilime yaptığı katkılar, gelecek nesiller için bir miras olarak görülmektedir. Bilim dünyasına yaptığı önemli katkılar ve popüler bilim eserleri, Hawking’i modern teorik fizikteki önemli figürlerden biri olarak konumlandırmıştır. Stephen Hawking, sadece bilimsel başarılarıyla değil, aynı zamanda ALS gibi zorlu bir hastalığa karşı gösterdiği olağanüstü dirençle de akıllarda yer etmiştir.

Stephen Hawking’ in eserleri

Zamanın ve Uzayın Doğası’ nın özeti

“Zamanın ve Uzayın Doğası” Roger Penrose ve Stephen Hawking tarafından 1996 yılında yazılan kitaptır. Eserin bölümlerine göz atacak olursak:

Evrenin Genişlemesi

Bu bölümde, evrenin genişlemesi ve bu genişlemenin nasıl ölçüldüğü üzerinde durulmaktadır. Büyük Patlama teorisi ve evrenin sürekli olarak genişlemesi anlatılmaktadır.

Zamanın ve Uzayın Yapısı

Zamanın ve uzayın temel özellikleri açıklanır. Einstein’ın genel görelilik teorisi çerçevesinde zamanın nasıl bükülebileceği, uzayın eğriliği ve bu olguların evrenin yapısına etkileri ele alınır.

Kara Delikler ve Zamanın Etkisi

Yazarlar, kara deliklerin nasıl oluştuğu, özellikleri ve zamanın bu kara delikler etrafında nasıl değiştiği konularını anlatırlar. Ayrıca, Hawking ışıması gibi kavramlara da yer verirler.

Zamanın Doğası

Bu bölümde, zamanın doğası ve nasıl işlediği konusuna derinlemesine inilir. Zamanın sadece bir boyut olup olmadığı, geçmişin, şu anın ve geleceğin nasıl birbirine bağlı olduğu gibi konular ele alınır.

Kuantum Mekaniği ve Zaman

Kuantum mekaniği çerçevesinde zamanın nasıl anlaşıldığı, kuantum dünyasındaki belirsizlikler ve zamanın nasıl ölçüldüğüne dair açıklamalar yapılır.

İyi okumalar diliyoruz.

Yorum yapın

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com