Taner Gök - Vücudi Şahid-i Ma'na - Tubizu.com

Taner Gök – Vücudi Şahid-i Ma’na

Vücudi ve Şahid-i Ma‘na’yı konu edinen bu çalışma temelde üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Vücûdî’nin hayatı ve eserlerine ayrılmıştır. Daha önce Hayâl ü Yâr üzerine yapılan çalışmada bu konu hakkında kaynaklardaki bütün bilgiler kullanıldığından tekrara düşmemek için bu bölüm kısa tutulmuştur. Bu bölümde tarihî kaynaklar yeniden gözden geçirilerek şairin hayatındaki önemli olaylar kronolojik olarak sıralanmış; eserleri hakkında kısaca bilgi verilmiştir.

Çalışmanın ikinci bölümünde Şahid-i Ma‘na’nın incelemesi yapılmıştır. Öncelikle esere neden bu adın verildiği üzerine bazı değerlendirmeler yapılmış, ardından eserin nazım şekli, vezni, kafiye ve redif gibi dış yapı özellikleri tanıtılmıştır. Daha sonra Şâhid-i Ma‘nâ’daki başlıklar tabloya aktarılmış; burada eserin bölümleri ve bu bölümlerin içerikleri hakkında özetleyici bilgiler sunulmuştur. Bunların devamında eserde dikkati çeken edebî hayallerle şairin yararlandığı anlatım tutumları örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan incelemenin neticesinde elde edilen bulgular “Sonuç” başlığı altında değerlendirilmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

 

Yorum yapın

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com