Ahmet Şimşek - Modern Türkiye Tarihi - Kitapozet.Net

Ahmet Şimşek – Modern Türkiye Tarihi

Pegem Akademi “Modern Türkiye Tarihi” isimli bir derleme yayınladı. Editörlüğünü Profesör Doktor “Ahmet Şimşek“in yaptığı derlemede 22 akademisyenin makalesi yer alıyor. Bu makaleler Osmanlı Devleti’nin modernleşmesinden başlayarak Cumhuriyet Tarihini günümüze kadar inceliyor. Kitapta ele alınan tarihsel süreç iki farklı yöntem ile irdelenmiş. Osmanlı modernleşmesinden Atatürk’ün ölümüne kadar olan dönem kronolojik olarak anlatılırken, Cumhuriyet döneminin modernleşme sürecinde farklı alanlar tematik olarak ele alınmış.

Şöyle ki, 1923’ten günümüze siyasal yaşam ve demokrasi, dış politika, ekonomik gelişme, eğitim, bilim ve üniversite, kültür ve sanat, basın medya, dini hayat ve cemaatler, göç ve iskan bağlamında toplumsal yapı ve yerleşim, spor moda ve eğlence konunun uzmanı olan akademisyenler tarafından ayrı ayrı başlıklar halinde yazılmış.

Derlemenin arka kapak yazısında iki saptama var. Biri kitabının İnkılap Tarihi dersi için kaynak olarak kullanılabileceği, diğer husus ise derleme hazırlanırken farklı kültür çevrelerinden gelen tarihçilerle çok sesli perspektifli bir çalışma sunma çabasının gözetildiği. Yani sağcısı da yazmış solcusu da yazmış Modern Türkiye Tarihi’nde.

Tanıtım Yazısı:

Modern Türkiye Tarihi ‘nin tanıtım yazısında şu ifadelere yer verilmiş. “Türkiye’nin modern tarihini konu alan bu kitapta, Osmanlı modernleşmesinden Atatürk’ün ölümüne kadarki süreç, kronolojik olarak işlendi. Cumhuriyet döneminin modernleşme süreci ise farklı alanlara ilişkin bir düşünüşle tematik biçimde ele alındı. Alanında uzman tarihçilerle birlikte, Türkiye’nin modernleşme sürecindeki değişim-dönüşüm ve kırılmalar, okuyucuya genel bir fotoğraf sunması için günümüze kadar getirildi. Kitabın, lisans programında yer alan İnkılap Tarihi derslerinde kaynak olarak yararlanılması yanında, konuyu merak eden geniş kitlelere de bir başlangıç okuması imkânı sunmasını önemsedik. Bu bağlamda kitabımız, YÖK’ün İnkılap Tarihi dersleri için öngördüğü “kur tanımını” büyük ölçüde kapsadı. Diğer yandan, modernleşme sürecine ilişkin bu seçme içerik, endoktrine edilmeden, tarihin doğasına uygun, olabildiğince hakkaniyetli biçimde kaleme alındı. Böylelikle, farklı kültür çevrelerinden gelen tarihçilerle, çok sesli/perspektifli bir çalışma sunmak amaçlandı.”

İyi okumalar diliyoruz.

Yorum yapın

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com