Feyzan Erkip - Piyasa Yapmanın Yeni Yüzleri - AVM'ler Sokaklar Kentler - Tubizu.com

Feyzan Erkip – Piyasa Yapmanın Yeni Yüzleri – AVM’ler Sokaklar Kentler

Feyzan Erkip“in “Piyasa Yapmanın Yeni Yüzleri – AVM’ler Sokaklar Kentler” isimli çalışması İletişim Yayınları tarafından basıldı. Yazarımızı kısaca tanıtırsak, Feyzan Erkip 1957 yılında Denizli’de doğmuş. Adana, Niğde, Mardin ve Çorum illerinde yaşamış. 1974 yılında Ankara’ya yerleşmiş. Lisans eğitiminde ODTÜ İşletme Bölümü’nde, doktora derecesini ise ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden almış. Halen Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta. Akademik ilgi alanları olan kentsel kamusal alanlar, tüketim mekânları ve eğilimleri, çevre psikolojisi ve kent sosyolojisi konularında dersler vermekte. Cities dergisinin yayın kurulu üyesi. 2003-2004 akademik yılında Tilburg Üniversitesi ve 2011-2012 akademik yılında New York Üniversitesi’nde (NYU) ziyaretçi öğretim üyesi olarak araştırmalar yapmış. TÜBİTAK ve Urban-Net projelerinde yönetici ve araştırmacı olarak görev yapmış.

Piyasa Yapmanın Yeni Yüzleri’nde Erkip şehir hayatının odak noktalarından biri haline gelen AVM yani Alışveriş Merkezi bulgusuna ele alıyor. Feyzan Erkip bakkaldan süpermarkete, süpermarketten AVM’ye olağanüstü hızla geçişin ekonomi politiğini de inceliyor kitabında.  İki yönlü bir yaklaşımı var Feyzan Erkip’in. Birincisi AVM’lerle gelen toplumsal sorunlar. Sözgelimi AVM’lerin toplumsal ve mekansal ayrışmanın sahnesi olması. Deyim yerinde ise AVM’lerde doğup büyüyen kuşaklarda fiziksel çevreye duyarlılığın düşüklüğü. Değişik mekan deneyimlerinin azalması. Sokak korkusunun artması. Öte yandan Feyzan Erkip nostaljik hayıflanmaları da sorguluyor. AVM’ler bağlamında. AVM’lerin insanları çekmesinde bir yaşam alanı ve kamusallık arayışını ve göreli güvenliğin payına dikkat çekiyor. Özellikle de kadınlar, yaşlılar, çocuklar ve engelliler söz konusu olduğunda. Sonuç olarak Piyasa Yapmanın Yeni Yüzleri kent kültürü ve kentlilik bilinci üzerine düşünmeye davet eden bir kitap.

İyi okumalar diliyoruz.

Yorum yapın

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com