Kazım Karabekir - Hayatım - Tubizu.com

Kazım Karabekir – Hayatım

Askeri ve siyasi yakın tarihimizin önemli şahsiyetlerinden “Kazım Karabekir“in anıları “Hayatım” ismi ile Kronik Kitap’tan çıktı. Kitabı yayına Erhan Çiftçi hazırlamış. Kazım Karabekir yakın Türk tarihinin en önemli devlet adamlarından birisi. Asıl ismi Musa Kazım Karabekir. 1882’de İstanbul’da doğdu. İstanbul Fatih Askeri Rüştiyesi’ni, Kuleli Askeri İdadisi’ni, Harbiye Mektebi’ni ve Erkân-ı Harbiye Mektebi’ni bitirdikten sonra yüzbaşı rütbesiyle orduya katıldı. 31 Mart ve 1910 Arnavutluk Ayaklanması’nın bastırılmasında görev aldı. Balkan Savaşı’nda Trakya sınır komiseri olarak görev yaptı. 1914’te yarbay rütbesine, Kerevizdere’de Fransızlar’a karşı 3 ay savaştıktan sonra da albay rütbesine yükseldi. 1916 yılında 18.Kolordu Komutanlığı’na, 1917 yılında Diyarbakır’daki 2.Kolordu Komutanlığı’na getirildi. Van, Bitlis, Elazığ cephelerindeki 2.Ordu Komutanlığı’na vekâlet ederken 1918’de Erzincan ve Erzurum’u, Ermeniler’den ve Ruslar’dan geri aldı. Daha sonra ise Sarıkamış, Kars ve Gümrü Kalelerini ve Karaköseyi kurtardı. Aynı sene tümgeneral oldu. Erzurum Kongresi’nin toplanmasında önemli rol oynadı. Kurtuluş Savaşı’nda Edirne Milletvekilliği ve Doğu Cephesi Komutanlığı yaptı. 1920’de Ermeni Ordusu’nu kesin bir yenilgiye uğrattı. Ermeni Hükümeti’yle Ankara Hükümeti adına Gümrü Antlaşması’nı imzaladı ve Kars’ın alınmasıyla korgeneral rütbesine yükseldi. Rus Sovyet Sosyalist Federe Cumhuriyeti ve Kafkasya Hükümetleri’yle Kars Antlaşması görüşmelerini yürüttü. Halk Partisinden ayrıldı. 1923 yılında İstanbul Milletvekili oldu. 17 Kasım 1924’te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın başkanlığına seçildi. 1946 yılında TBMM Başkanlığı’na seçildi ve bu görevi yürütürken 26 Ocak 1948’de Ankara’da öldü.

Kitabın ismi her ne kadar Hayatım ise de kitap Kazım Karabekir Paşa’nın bütün bir hayatın anlatmıyor. Sadece 1882 ile 1907 yılları arasındaki süreci yani yaşamının ilk 25 yılında tanık olduğu olayları okuyuculara aktarıyor. Kazım Karabekir’ın ailesi, eğitim süreci, bu dönemde tanıdığı insanlar, gördüğü şehirler, Osmanlı Devleti’nin yaşadığı askeri başarılar ve başarısızlıklar, Enver Paşa ve Resneli Niyazi ile birlikte Balkanlarla komitacılara karşı yürüttükleri mücadele, Abdülhamid devri, hasılı sözünü ettiğimiz 1882 ile 1907 yılları arasında yaşamış birçok olay, bu olayların aktörleri, Kazım Karabekir Paşa’nın anılarında yer bulmuş. Kazım Karabekir Paşa ve bu dönem tarihine ilgi duyanların zevkle okuyacağı bir kitap.

İyi okumalar diliyoruz.

Yorum yapın

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com