Abdullah Uğur - Osmanlı Hanımları Mutfakta - Kitapozet.net

Abdullah Uğur – Osmanlı Hanımları Mutfakta

Osmanlıca kadın dergilerinde yemek ve mutfağa dair makalelerden oluşan “Osmanlı Hanımları Mutfakta” isimli derleme İletişim Yayınları‘ndan çıktı. Kitabı “Abdullah Uğur” derlemiş. Makaleleri günümüz Türkçesine Meral Nayman Demir çevirmiş. Osmanlı Hanımları Mutfakta’nın özetine geçmeden önce Abdullah Uğur kimdir eserleri nelerdir tanıtalım.

Abdullah Uğur 1986 yılında Antalya’da doğmuş. Ortaöğrenimini burada tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanmış. Buradaki lisans eğitiminin ardından Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Emir Sultan Menakıbnameleri ve Nimetullah’ın Menakıb-ı Emir Sultan Adlı Eseri” isimli çalışmaları ile yüksek lisansını tamamlamış. Daha sonra aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde “Yazıcıoğlu Ahmed Bican Efendi ve Envarü’l-Aşıkin” isimli çalışması ile doktorasını tamamlamış. Halen Marmara Üniversitesi Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmakta. Yazarın eserleri: Adam-ı Taam Osmanlıca Adab-ı Muaşeret Kitaplarında Sofra ve Yemek. Osmanlı’da İlm-i Tasavvuf. Osmanlı Hanımları Mutfakta, Yeniçeriler Remizleri ve Mezartaşları. Kitab-ı Me’kulat 112 Güncel Tarifiyle Bilinmeyen Bir Osmanlı Dönemi Yemek Kitabı. Ev Hanımlarına Mahsus Alafranga Pastacılık. Aile Aşçısı. Aşevi – Ameli Nazari Aşçılık Sofracılık.

Osmanlı Hanımları Mutfakta’nın Özeti:

Kitabın başında kültür üzerine çalışmalarından tanıdığımız Irwin Cemil Schick’in uzun bir sunuş yazısı var. Osmanlı Hanımları Mutfakta 1880-1926 tarihleri arasında Osmanlıca Kadın dergilerinde yemek hazırlama, sofra adabı ve kültürü, doğru beslenme ve beslenme alışkanlıkları ile ilgili olarak yazılmış makalelerden oluşuyor. Mutfak düzeninden yemek odalarına, oturuş şekillerinden pratik bilgilere, sofra adabından görgü kurallarına, küçük çocuk yemeklerinden yüzlerce değişik tarife, et yemeklerinden ot yemeklerine, özel çorba tariflerinden sebze yemeklerine kadar bir çok konuya değinilmiş kitapta.

Irwin Cemil Schick sunuş yazısında söyle diyor: “Kültür alanında Batı’ya yönelmiş, yeri geldiğinde Toulonnaise çorbası ile Bordeaux şarabını masaya getirmekten geri kalmayan ama iki ayağı bir papuca girdiğinde de bir omletle karnını doyurmaya razı olan, aşçılarla uşaklar tarafından hizmet edilmeye alışmış ama artık ev işlerini tamamen onlara bırakmayıp bazı kararları kendi vermek isteyen, geleneksellikle modernlik arasında kalmış varlıklı bir kitlenin dünya görüşünü ve özlemlerini dillendiren yazılardır bunlar.” Hasılı tarih, kültür, yemek, gündelik hayat, bütün bunların bir aradalığından oluşan bir kitap Osmanlı Hanımları Mutfakta.

İyi okumalar diliyoruz.

Yorum yapın

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com