Dostoyevski - Ecinniler - Tubizu.com

Dostoyevski – Ecinniler

Fyodor Mihailoviç Dostoyevskinin “Ecinniler” isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan yeni bir baskı daha yaptı. Ecinniler’ in Özeti’ ne geçmeden önce Fyodor Mihailoviç Dostoyevski’yi tanımayanlar için yazarı kısaca tanıtalım.

Dostoyevski kimdir

Rus edebiyatının en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, 11 Kasım 1821 tarihinde Moskova’da doğdu. Eserleri, derin psikolojik analizleri, ahlaki çatışmaları ve insan doğasının karmaşıklığını işleyişi ile tanınan Dostoyevski, edebi dünyaya derin izler bırakan bir yazardır.

Gençlik Yılları ve Siber Sürgün:

Dostoyevski’nin gençlik yılları, onun edebi kariyerini ve dünya görüşünü şekillendiren önemli dönemlerden biridir. Saint Petersburg’daki Mühendislik Okulu’nda okurken edebi çalışmalara ilgi duymaya başladı. Daha sonra, Mikhail Bakunin’in etkisi altında radikal düşüncelere kapılarak Petersburg’taki liberal çevrelere katıldı. Bu dönemde yazdığı romanlar, genç yazarın edebi yeteneklerini sergiledi.

1849 yılında Alexander I suikast girişimine karıştığı iddiasıyla tutuklanan Dostoyevski, idam cezasına çarptırıldı. Ancak cezası Sibirya’ya sürgün olarak değiştirildi. Dostoyevski’nin hayatındaki bu zorlu dönem, ilerleyen eserlerindeki toplumsal eleştirilerin temelini oluşturdu.

Edebi Kariyerinin Başlangıcı:

Sibirya’daki sürgünü sona eren Dostoyevski, 1859’da Saint Petersburg’a döndü ve edebi kariyerine adım attı. Daha sonra, ilk önemli eseri olan “İnsancıklar” (1846) ile dikkat çekti. Bunu, “Budala” (1869) ve “Suç ve Ceza” (1866) gibi klasikleşmiş eserleri takip etti. Böylelikle, edebi çevrelerde saygın bir konuma ulaştı.

Toplumsal Eleştiriler ve Dini Temalar:

Dostoyevski’nin eserleri, sadece bireysel psikolojiyi değil, aynı zamanda toplumsal ve politik konuları da ele alır. “Suç ve Ceza,” bir suçlunun vicdan mücadelesi üzerinden toplumsal adaletin sorgulanmasını işlemektedir. Karamazov Kardeşler ise (1880) ahlaki çatışmalar ve dinî temalar etrafında şekillenir. Dostoyevski, eserlerinde genellikle ahlaki değerleri, insan özgürlüğünü, Tanrı’nın varlığını ve insanın kendi içsel çatışmalarını sorgular.

Dostoyevski’nin Ölümsüz Eserleri:

Dostoyevski’nin dünya klasiğine dönüşmüş eserleri, sadece Rus edebiyatında değil, dünya edebiyatında da büyük etki yaratmıştır. “Suç ve Ceza,” “Karamazov Kardeşler,” “Budala,” “Yeraltından Notlar” (1864) gibi eserleri, edebi değerleri ve insan psikolojisinin derinlemesine incelenmesiyle öne çıkar. Eserlerinde kullandığı derin karakter analizleri, trajik kurgular ve çeşitli temalar, Dostoyevski’yi edebi dehanın zirvesine taşır.

Dostoyevski’nin Tüm Eserleri:

Romanları

1846 – İnsancıklar, 1846 – Öteki, 1849 – Netochka Nezvanova, 1859 – Stepançikovo Köyü, 1861 – Ezilmiş ve Aşağılanmışlar, 1862 – Ölüler Evinden Anılar, 1864 – Yeraltından Notlar, 1866 – Suç ve Ceza, 1867 – Kumarbaz, 1869 – Budala, 1872 – Ecinniler, 1875 – Delikanlı, 1881 – Karamazov Kardeşler

Kısa Öyküleri

1847 – Dokuz Mektupluk Roman, 1847 – Bay Proharçin, 1847 – Ev Sahibesi, 1848 – Polzunkov, 1848 – Bir Yufka Yürekli, 1848 – Kıskanç Koca, 1848 – Namuslu Bir Hırsız, 1848 – Bir Noel Ağacı Ve Düğün, 1848 – Beyaz Geceler, 1857 – Küçük Kahraman, 1859 – Amcanın Rüyası, 1862 – Tatsız Bir Olay, 1865 – Timsah, 1870 – Ebedi Koca, 1873 – Bobok, 1876 – Uysal Bir Ruh, 1876 – Köylü Marey, 1876 – Mesih’in Noel ağacı Boy de, 1877 – Bir Adamın Düşü

Ölümü ve Mirası:

Fyodor Dostoyevski, 9 Şubat 1881’de Petersburg’da hayata veda etti. Ancak, onun eserleri ve düşünceleri ölümünden sonra da yaşamaya devam etti. Eserleri, birçok yazar ve düşünürü etkiledi. Onun felsefi düşünceleri ve insanın içsel dünyası üzerine olan derinlemesine analizi, günümüzde bile önemini koruyor.

Dostoyevski, hem edebi mirası hem de düşünsel derinliğiyle, sadece edebiyat dünyasının değil, genel kültürün de vazgeçilmez bir parçasıdır. Eserleri, okuyuculara insan doğasının karmaşıklığını ve ahlaki sorumluluklarını düşünme fırsatı sunar.

Ecinniler’ in Özeti:

Ecinniler, Fyodor Dostoyevski’nin 1872 yılında yayımlanan romanıdır. Roman, Rusya’da bir kasabada geçer ve toplumsal, politik, felsefi ve ahlaki konuları ele alır. Romanın özeti şu şekildedir.

Roman, kasaba halkının hayatlarına ve düşüncelerine odaklanarak toplumun çeşitli katmanlarından gelen karakterlerin etkileşimini anlatır. Pavel Pavloviç Çicikov, kasabada toplum içinde yükselebilme hırsıyla hareket eden bir karakterdir. Onun çabaları, toplumdaki çeşitli sınıfların, düşünce sistemlerinin ve ideolojilerin etkileşimlerini gösterir. Romanın merkezindeki diğer bir konu, devrimci fikirlerin ve radikal düşüncelerin kasabada yayılma sürecidir. Pyotr Verkhovensky liderliğindeki devrimci bir grup, mevcut düzeni alt üst etmeyi amaçlar. Ancak bu çabalar, kaotik ve çoğu zaman şiddet dolu olaylara yol açar. Ayrıca, eser Nikolay Vsevolodoviç Stavrogin’in gizemli ve çelişkili kişiliği etrafında döner. Stavrogin, toplumla ve kendi içsel çatışmalarıyla mücadele ederken, çevresindeki kişileri de etkiler.

Romanın adı olan “Ecinniler,” karakterlerin iç dünyalarında ve toplumsal bağlamda dolaşan “şeytanlar” veya ruhani kaotik güçleri temsil eder. Bu, Dostoyevski’nin eserlerinde sıkça karşılaşılan, insanın içsel çatışmalarını, ahlaki kargaşalarını ve toplumsal çalkantıları ele alan temalarını yansıtır.

Dostoyevski’nin Ecinniler’i, 19. yüzyıl Rus toplumunun karmaşıklığını, toplumsal değişim arayışlarını ve bireyin içsel mücadelelerini derinlemesine ele alarak, insan doğası ve toplumla ilgili derin felsefi sorulara odaklanan bir başyapıttır.

İyi okumalar diliyoruz.

Yorum yapın

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com